Γλώσσες

Γλώσσες

Αγγλικά

Αγγλικά

Πτυχίο: | Τμήμα Junior Α

Στο πρώτο έτος, οι μικροί μαθητές μαθαίνουν τις βασικές δομές της γλώσσας. Συνειδητοποιούν αν και πόσες λέξεις της αγγλικής γλώσσας ήδη ξέρουν, μαθαίνουν και χρησιμοποιούν το αγγλικό αλφάβητο, τους πρώτους αριθμούς, απλούς χαιρετισμούς και βασικές οδηγίες χρήσιμες στην τάξη.

Αγγλικά

Πτυχίο: Stars 1 | Τμήμα: Junior B

Στο δεύτερο έτος, επαναλαμβάνεται και εδραιώνεται η παλιά γνώση, σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής αλλά και προφορικής έκφρασης. Επίσης, εισάγονται νέες γραμματικές δομές και κανόνες.

Αγγλικά

Πτυχίο: Stars 2 | Τμήμα: A Senior

Στη χρονιά αυτή οι μαθητές εισέρχονται στο πρώτο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας εδραιώνοντας την ήδη υπάρχουσα γνώση.

Αγγλικά

Πτυχίο: Beginners | Τμήμα: B Senior

Οι σπουδαστές διδάσκονται το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής και εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιο τους.

Αγγλικά

Πτυχίο: Elementary | Τμήμα: C Senior

Οι σπουδαστές εξασκούνται στην κατανόηση κειμένων καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Αγγλικά

Πτυχίο: Basic | Τμήμα: D Senior

Ολοκληρώνοντας οι σπουδαστές τα μαθήματα του πρώτου επιπέδου, μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγγλικά στην καθημερινή τους ζωή και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τα επόμενα επίπεδα.

Αγγλικά

Πτυχίο: Pre – Lower | Τμήμα: E Level

Στο επίπεδο αυτό στόχος είναι να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και να καλυφθούν. Ενισχύεται η γνώση γραμματικής και εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο, και οι μαθητές μπορούν να δώσουν με επιτυχία για το πτυχίο Pre-Lower που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς.

Αγγλικά

Πτυχίο: Lower | Τμήμα: B2 Level

Η εκμάθηση προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση της ικανότητας των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά. Είναι η χρονιά προετοιμασίας για το Lower, δίπλωμα ορόσημο, επιπέδου Β2.

Αγγλικά

Πτυχίο: Advanced | Τμήμα: C1 Level

Ένα βήμα πριν από την προετοιμασία για το Proficiency, οι σπουδαστές τελειοποιούν και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, με προσανατολισμό στο υλικό και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ώστε να υπάρχει η απαραίτητη εξοικείωση.

Αγγλικά

Πτυχίο: Proficiency | Τμήμα: C2 Level

Η προετοιμασία για το Proficiency διαρκεί ενάμιση με δύο χρόνια ανάλογα με το επίπεδο του κάθε σπουδαστή. Στόχος είναι οι σπουδαστές να συμμετέχουν ενεργά στη τάξη, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και να επικοινωνούν άρτια τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Με ολιγομελή τμήματα και με την μεθοδολογία μας η επιτυχία στις εξετάσεις proficiency είναι δεδομένη!

Γαλλικά

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: | Τμήμα: Cours Preparatoire

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: | Τμήμα: Cours 1

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Delf A1 | Τμήμα: Cours 2

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Delf A2 | Τμήμα: Cours 3

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Delf B1 - Sorbonne B1 | Τμήμα: Cours 4

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Dalf B2 - Sorbonne B2 | Τμήμα: Cours 5

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Dalf C1 - Sorbonne I C1 | Τμήμα: Cours 6

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Dalf C2 - Sorbonne II C2 | Τμήμα: Cours 7

Γερμανικά

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Zertifikat A1 | Τμήμα: Stuffe A1

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Zertifikat A2 | Τμήμα: Stuffe A2

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: | Τμήμα: Stuffe B1.1

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Zertifikat B1 | Τμήμα: Stuffe B1.2

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Zertifikat B2 | Τμήμα: Stuffe B2

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Zertifikat C1 | Τμήμα: Stuffe C1

Τμήματα ξένων γλωσσών

Πτυχίο: Zertifikat C2 | Τμήμα: Stuffe C2

Ιταλικά

null

Πτυχίο: ΚΠΓ | JUNIOR A

null

Πτυχίο: ΚΠΓ | JUNIOR B

null

Πτυχίο: ΚΠΓ | Α1

null

Πτυχίο: ΚΠΓ | Α2

null

Πτυχίο: ΚΠΓ | Β1

null

Πτυχίο: ΚΠΓ | Β2 Lower

null

Πτυχίο: ΚΠΓ | Γ1

null

Πτυχίο: ΚΠΓ | Γ2 Proficiency

null

Πτυχίο: CELI | 1 (=ΚΕΠΑ Α2)

null

Πτυχίο: CELI | 2 (Β1)

null

Πτυχίο: CELI | 3 (Β2= Lower)

null

Πτυχίο: CELI | 4(C1)

null

Πτυχίο: CELI | 5 (C2= Proficiency)

Ξεκινήστε σήμερα κάνοντας εγγραφή. Μιλήστε και γράψτε σωστά την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική γλώσσα.

Φόρμα Όλες οι γλώσσες επιλογή EL
Κάντε μια ή περισσότερες επιλογές
Επιλογή περιοχής
Συναίνεση:

Ξεκινήστε σήμερα κάνοντας εγγραφή. Μιλήστε και γράψτε σωστά την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική γλώσσα.

Φόρμα Όλες οι γλώσσες επιλογή EL
Κάντε μια ή περισσότερες επιλογές
Επιλογή περιοχής
Συναίνεση:

Οι καθηγητές μας

Πέννυ Γιαννακοπούλου Καθηγήτρια Αγγλικών

Πέννυ Γιαννακοπούλου

Αγγλικά

Ιδιοκτήτρια κέντρου ξένων γλωσσών από το 2003. Πολυεπίπεδη εκπαίδευση με πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας.

Περισσότερα

Άννα Κεμενίδη - Καθηγήτρια Αγγλικών

Άννα Κεμενίδη

Αγγλικά

Πτυχιούχος καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και εξετάστρια προφορικών ESB και Cambridge με συνεχή εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Περισσότερα

Καθηγήτρια Αγγλικών και Γαλλικών

Πόπη Τακτικού

Αγγλικά - Γαλλικά

Αγγλική & Γαλλική γλώσσα από το 2001. Εξετάστρια προφορικών σε όλα τα επίπεδα στις εξετάσεις των φορέων ESB και Cambridge.

Περισσότερα

Αλεξάνδρα Κουρούπη Καθηγήτρια Γερμανικών

Αλεξάνδρα Κουρούπη

Γερμανικά

Γεννήθηκα στο AUGSBURG και με σπουδές πάνω στην Γερμανική γλώσσα και την αγάπη μου προς τα παιδιά διδάσκω πλέον 26 χρόνια.

Περισσότερα

Δημήτρης Καλαποθάκης Καθηγητής Ιταλικών

Δημήτρης Καλαποθάκης

Ιταλικά

Δίπλωμα διδασκαλίας Ιταλικών Diploma Superiore του Πανεπιστημίου Perugia. Διδάσκω Ιταλικά όλων των επιπέδων (Α1-C2).

Περισσότερα

flag en

Κατερίνα Σφήνα

Αγγλικά

Απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερα

flag en

Εβίτα Μάστορα

Αγγλικά

Απόφοιτος του Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών (ΕΑΠ).

Περισσότερα

flag en

Μαρία Αμπατζή

Αγγλικά

Είμαι καθηγήτρια πολλά υπέροχα χρόνια. Μου αρέσει η διδασκαλία ,αγαπώ τα παιδιά και τις νέες προκλήσεις…

Περισσότερα

Οι καθηγητές μας

Πέννυ Γιαννακοπούλου Καθηγήτρια Αγγλικών

Πέννυ Γιαννακοπούλου

Αγγλικά

Ιδιοκτήτρια κέντρου ξένων γλωσσών από το 2003. Πολυεπίπεδη εκπαίδευση με πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας.

Περισσότερα

Άννα Κεμενίδη - Καθηγήτρια Αγγλικών

Άννα Κεμενίδη

Αγγλικά

Πτυχιούχος καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και εξετάστρια προφορικών ESB και Cambridge με συνεχή εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Περισσότερα

Καθηγήτρια Αγγλικών και Γαλλικών

Πόπη Τακτικού

Αγγλικά - Γαλλικά

Αγγλική & Γαλλική γλώσσα από το 2001. Εξετάστρια προφορικών σε όλα τα επίπεδα στις εξετάσεις των φορέων ESB και Cambridge.

Περισσότερα

Αλεξάνδρα Κουρούπη Καθηγήτρια Γερμανικών

Αλεξάνδρα Κουρούπη

Γερμανικά

Γεννήθηκα στο AUGSBURG και με σπουδές πάνω στην Γερμανική γλώσσα και την αγάπη μου προς τα παιδιά διδάσκω πλέον 26 χρόνια.

Περισσότερα

Δημήτρης Καλαποθάκης Καθηγητής Ιταλικών

Δημήτρης Καλαποθάκης

Ιταλικά

Δίπλωμα διδασκαλίας Ιταλικών Diploma Superiore του Πανεπιστημίου Perugia. Διδάσκω Ιταλικά όλων των επιπέδων (Α1-C2).

Περισσότερα

flag en

Κατερίνα Σφήνα

Αγγλικά

Απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερα

flag en

Εβίτα Μάστορα

Αγγλικά

Απόφοιτος του Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών (ΕΑΠ).

Περισσότερα

flag en

Μαρία Αμπατζή

Αγγλικά

Είμαι καθηγήτρια πολλά υπέροχα χρόνια. Μου αρέσει η διδασκαλία ,αγαπώ τα παιδιά και τις νέες προκλήσεις…

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει το παιδί μου μια ξένη γλώσσα;
Με βάση την πολλών ετών εμπειρία μας, θεωρούμε ότι το πλέον κατάλληλο είναι τα παιδιά να αρχίζουν την πρώτη Ξένη Γλώσσα στη Β’ Δημοτικού. Σε αυτήν την ηλικία το μυαλό του παιδιού είναι πιο δεκτικό σε νέα ερεθίσματα τα οποία απορροφά πάρα πολύ γρήγορα.
Πόσα χρόνια απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου επιπέδου Β2;
Ανάλογα την ατομική προσπάθεια και την ηλικία έναρξης εκμάθησης της ξένης γλώσσας, ένα παιδί μπορεί να αποκτήσει αναγνωρισμένο πτυχίο επιπέδου Β2 (Lower) σε περίπου 7 χρόνια σπουδών, ανάλογα πάντα και με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Για ενήλικες εφόσον υπάρχει καλό επίπεδο γνώσεων από παλαιότερα ή προηγούμενες σπουδές είναι εφικτό να έχουμε θετικό αποτέλεσμα πολύ πιο γρήγορα. Εξαρτάται πάντα από το επίπεδο γνώσεων του καθενός.
Γιατί χρειάζεται η πιστοποίηση;
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, όποιος αναζητά εργασία πρέπει να είναι οπλισμένος με όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια. Απαραίτητο εφόδιο είναι η καλή γνώση όσο το δυνατόν περισσότερων ξένων γλωσσών, εξαιρουμένων των Αγγλικών όπου η καλή γνώση θεωρείται πλέον εντελώς ανεπαρκής και όλοι σχεδόν οι εργοδότες ζητούν άριστη γνώση (Proficiency). Η πιστοποίηση πλέον είναι απαραίτητη και ζητείται από τους εργοδότες.
Ποιο πτυχίο να δώσω;
Εφόσον πρόκειται για αναγνωρισμένο πτυχίο επιπέδου η δυσκολία είναι παρόμοια σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που αλλάζει είναι η μορφή της εξέτασης ανάλογα την εκπαιδευτική φιλοσοφία του κάθε εξεταστικού φορέα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το μαθητή να μάθει και να κατέχει την κάθε γλώσσα και τότε μπορεί να επιτύχει σε οποιαδήποτε εξέταση.