Η αγγλική γλώσσα είναι πλέον απαραίτητη για τα παιδιά όσο κι η ελληνική. Όταν όμως ένα μικρό παιδί θέλει μόνο να παίξει τότε το μάθημα γίνεται παιχνίδι που μέσα από αυτό το παιδί μαθαίνει τα αγγλικά σαν την μητρική του γλώσσα. Μέσα  από το σωστό εκπαιδευτικό παιχνίδι που ιδανικά συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο βιβλίο γεμάτο…