Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας καλό είναι να ξεκινάει από μικρή ηλικία ώστε το παιδί να την αφομοιώσει καλύτερα και να την κάνει κτήμα του. Είναι μεγάλο το ποσοστό πλέον που μιλούν την αγγλική γλώσσα αλλά με το πέρασμα των χρόνων τείνει να γίνει επιτακτική ανάγκη η εκμάθηση περισσότερων ξένων γλωσσών. Έχοντας λοιπόν ως στόχο…