Σύντομα στο εκπαιδευτικό μας κέντρο θα έχουμε προγράμματα εκπαίδευσης πληροφορικής, σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου.