Οι τρόποι εκμάθησης
Οι τρόποι εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ποικίλουν. Παλαιότερα είχαμε τα βιβλία, το μαυροπίνακα, τον καθηγητή ή την καθηγήτρια που μας έλεγε το μάθημα και τα παιδιά έγραφαν τα πάντα στο τετράδιο. Με το πέρασμα των χρόνων ή εκμάθηση των ξένων γλωσσών εκσυγχρονίστηκε. Τώρα πια υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες που βοηθούν τον καθηγητή να κάνει το μάθημα πιο προσιτό και κατανοητό στα παιδιά. Τα παιδιά μαθαίνουν τις ξένες γλώσσες με  διδακτικές μεθόδους βασισμένες σε πρόσφατες επιστημονικές – παιδαγωγικές έρευνες ώστε να καθιστούν το μάθημα πιο ευχάριστο κ εύκολο κ κυρίως τη διαδικασία του μαθήματος πιο αποτελεσματική.