Δραστηριότητες

Το κέντρο ξένων γλωσσών μας διοργανώνει κατά καιρούς εκπαιδευτικά ταξίδια για τους μαθητές και τους γονείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό