Το σχολείο έχει στόχο να προετοιμάσει το παιδί για την υπόλοιπη ζωή του! Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο φτάνοντας στο Δημοτικό, μετά Γυμνάσιο και Λύκειο πλέουν καθημερινά στην απέραντη θάλασσα της γνώσης. Σε αυτά τα υπέροχα χρόνια δημιουργούνται φιλίες που είναι αρκετές οι φορές που διαρκούν ολόκληρη ζωή. Χρόνια που για όλους μας μένουν αξέχαστα, Χρόνια…

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας καλό είναι να ξεκινάει από μικρή ηλικία ώστε το παιδί να την αφομοιώσει καλύτερα και να την κάνει κτήμα του. Είναι μεγάλο το ποσοστό πλέον που μιλούν την αγγλική γλώσσα αλλά με το πέρασμα των χρόνων τείνει να γίνει επιτακτική ανάγκη η εκμάθηση περισσότερων ξένων γλωσσών. Έχοντας λοιπόν ως στόχο…

Οι τρόποι εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ποικίλουν. Παλαιότερα είχαμε τα βιβλία, το μαυροπίνακα, τον καθηγητή ή την καθηγήτρια που μας έλεγε το μάθημα και τα παιδιά έγραφαν τα πάντα στο τετράδιο. Με το πέρασμα των χρόνων ή εκμάθηση των ξένων γλωσσών εκσυγχρονίστηκε. Τώρα πια υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες που βοηθούν τον καθηγητή να κάνει το μάθημα…